[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT III MÙA CHAY NĂM B CHỦ ĐỀ NỘI TRONG BA NGÀY TÔI SẼ DÂY DỰNG LẠI THÁNH LỄ SÁNG.

Bài giảng hàng tuần - Mar 04/03/2018

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật III Mùa Chay Năm B Chủ Đề Nội Trong Ba Ngày Tôi Sẽ Xây Dựng Lại do Cha sở Antôn chia sẻ.