[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT iII MÙA VỌNG CHỦ CÓ MỘT VỊ Ỡ GIỮA CHÚNG TA NĂM B THÁNH LỄ THIẾU NHI.

Bài giảng hàng tuần - Dec 18/12/2017

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật III  Mùa Vọng NĂm B với chủ đề Năm Có Một Vị Ở Giữa Chúng Ta do Cha  Giuse Nguyễn Xuân Trường Dòng Phanxicô chia sẻ Thánh Lễ Thiếu Nhi.