[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG CHỦ ĐỀ THẦY CÓ ĐÚNG LÀ ĐẤNG PHẢI ĐẾN KHÔNG NĂM A THÁNH LỄ SÁNG

Bài giảng hàng tuần - Dec 15/12/2019

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật III Mùa Vọng Chủ Đề Thầy Có Đúng Là Đấng Phải Đến Không Năm A do Cha sở Antôn chia sẻ.