[Audio Thánh Lễ] Chúa Nhật III Phục Sinh Năm A Thánh Lễ Thiếu Nhi.

Bài giảng hàng tuần - Apr 30/04/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản Giám Mục Ban Mê Thuột trong thánh lễ Chúa Nhật III Phục Sinh Năm A Thánh Lễ Thiếu Nhi.