[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT III TN-B: CHỦ ĐỀ SÁM HỐI VÀ TIN VÀO TIN MỪNG LỄ THIẾU NHI

Bài giảng hàng tuần - Jan 25/01/2021

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật III Thường Niên Năm B do Cha Trực – Dòng Bửu Huyết chia sẻ.