[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG CHỦ ĐỀ THIÊN CHÚA Ở VỚI CHÚNG TA NĂM A THÁNH LỄ THIẾU NHI

Bài giảng hàng tuần - Dec 22/12/2019

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ  Chúa Nhật IV Mùa Vọng Chủ Đề Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta Năm A do Cha Antôn Nguyễn Thanh Hà Dòng Ngôi Lời chia sẻ.