[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH CHỦ ĐỀ CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH NĂM B THÁNH LỄ THIẾU NHI.

Bài giảng hàng tuần - Apr 23/04/2018

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật IV  PS-B Chủ Đề Chúa Nhật Chúa Chiên Lành do Cha Phêrô Nguyễn Thanh Nhiệm Dòng Ngôi Lời chia sẻ.