[Audio Thánh Lễ] Chúa Nhật IV Thường Niên – Năm C Lễ Rạng Sáng

Bài giảng hàng tuần - Feb 03/02/2016

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ Chúa Nhật IV Thường Niên – Năm C