[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM C THÁNH LỄ SÁNG

Bài giảng hàng tuần - Apr 14/04/2019

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa NhậtLễ Lá Năm C do Cha sở Antôn chia sẻ.