[Audio Thánh Lễ] Chúa Nhật Lễ Lá – Năm C Thánh Lễ Sáng

Bài giảng hàng tuần - Mar 22/03/2016

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh Chúa Nhật Lễ Lá – Năm C