[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT THÁNH GIA CHÚA GIÊSU, ĐỨC MARIA VÀ THÁNH GIUSE NĂM B.

Bài giảng hàng tuần - Dec 31/12/2017

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Thánh Gia Thất Chúa Giêsu, Đức Maria Và Thánh Giuse  Năm B Chủ Đề do Cha sở chia sẻ