[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT V MÙA CHAY CHỦ ĐỀ AI SẠCH TỘI NÉM ĐÁ ĐI NĂM C THÁNH LỄ SÁNG

Bài giảng hàng tuần - Apr 09/04/2019

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật V Mùa Chay Chủ Đề Ai Sạch Tội Ném Đá Đi Năm C do Cha sở Antôn chia sẻ.