[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT V PS-B CHỦ ĐỀ THẦY LÀ CÂY NHO THÁNH LỄ SÁNG

Bài giảng hàng tuần - May 02/05/2021

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật V PS-B Chủ Đề Thầy Là Cây Nho do Cha sở Antôn chia sẻ.