[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT VI PS-B CHỦ ĐỀ HÃY YÊU THƯƠNG NHAU THÁNH LỄ SÁNG

Bài giảng hàng tuần - May 09/05/2021

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật VI PS, do Cha sở Antôn chia sẻ:   "Hãy yêu thương nhau"