[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH LỄ CHÚA THĂNG THIÊN NĂM B THÁNH LỄ THIẾU NHI.

Bài giảng hàng tuần - May 14/05/2018

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật VII Phục Sinh Lễ Chúa Thăng Thiên Năm B do Cha Giuse Qui Dòng Thừa Sai Việt Nam chia sẻ.