[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN LỄ TRỌNG SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ NĂM B THÁNH LỄ SÁNG

Bài giảng hàng tuần - Jun 26/06/2018

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật XII Thường Niên Lễ Trọng Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả do Cha Phêrô Nguyễn Thanh Nhiệm Dòng Ngôi Lời chia sẻ.