[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM B THÁNH LỄ SÁNG

Bài giảng hàng tuần - Jul 08/07/2018

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật XIV Thường Niên Năm B do Cha sở Antôn chia sẻ.