[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN CHỦ ĐỀ BÁNH HẰNG SỐNG NĂM B THÁNH LỄ SÁNG

Bài giảng hàng tuần - Aug 14/08/2018

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật XIX Thường Niên Chủ Đề Bánh Hằng Sống Năm B do Cha Giuse Qui Dòng Thừa Sai Việt Nam chia sẻ.