[Audio Thánh Lễ] Chúa Nhật XVII TN – Năm B Thánh Lễ Sáng

Bài giảng hàng tuần - Jul 26/07/2015

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ Chúa Nhật XVII TN Năm B

Audio: Gioakim Viết Quang