[Audio Thánh Lễ] Chúa Nhật XVIII Thường Niên Năm C

Bài giảng hàng tuần - Jul 31/07/2016

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ Chúa Nhật XVIII Thường Niên Năm C Thánh Lễ Sáng