[Audio Thánh Lễ] Chúa Nhật XVIII TN – Năm B Thánh Lễ Sáng

Bài giảng hàng tuần - Aug 03/08/2015

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ Chúa Nhật XVIII TN Năm B

Audio: Gioakim Viết Quang