[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN CHỦ ĐỀ CỦA ĂN THẬT VÀ CỦA UỐNG THẬT NĂM B THÁNH LỄ THIẾU NHI

Bài giảng hàng tuần - Aug 25/08/2018

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật XX Thường Niên  Chủ Đề Của Ăn Thật Và Của Uống Thật do Cha Gioan Maria Viannê Nguyễn Hữu Lợi – Dòng Bửu Huyết chia sẻ.