[Audio Thánh Lễ] Chúa Nhật XX TN – A : Chủ Đề Lòng Tin Thánh Lễ Thiếu Nhi.

Bài giảng hàng tuần - Aug 23/08/2017

Kính mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa nhật tuần  XX TN –  A, với chủ đề : Chủ Đề đừng Sợ, do cha Cha Anton Nguyễn Thanh Hà – Dòng Ngôi Lời SDV chia sẻ.