[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN CHỦ ĐỀ LỜI HẰNG SỐNG NĂM B THÁNH LỄ SÁNG

Bài giảng hàng tuần - Aug 27/08/2018

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật XXI Thường Niên Chủ Đề Lời Hằng Sống Năm B do Cha sở Antôn chia sẻ.