[Audio Thánh Lễ] Chúa Nhật XXI TN- A Với Chủ Đề Thầy Là Đấng Kitô.

Bài giảng hàng tuần - Sep 01/09/2017

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật XXI  TN – A với chủ đề Thầy Là Đấng Kitô. do Cha sở Antôn chia sẻ.