[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN CHỦ ĐỀ HẠ XUỐNG VÀ TÔN LÊN NĂM C THÁNH LỄ THIẾU NHI

Bài giảng hàng tuần - Sep 02/09/2019

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật XXII Thường Niên Chủ Đề Hạ Xuống Và Tôn Lên Năm C do Cha Gioan Maria Viannê Nguyễn Hữu Lợi – Dòng Bửu Huyết chia sẻ.