[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN CHỦ ĐỀ KẺ ĐIẾC NGHE ĐƯỢC KẺ CÂM NÓI ĐƯỢC NĂM B THÁNH LỄ SÁNG

Bài giảng hàng tuần - Sep 10/09/2018

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật XXIII Thường Niên Chủ Đề Kẻ Điếc Nghe Được Kẻ Câm Nói Được Năm B do Cha sở Antôn chia sẻ.