[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN THÁNH LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC GIÁO LÝ NIÊN KHÓA 2018-2019 NĂM B THÁNH LỄ THIẾU NHI

Bài giảng hàng tuần - Sep 10/09/2018

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật XXIII Thường Niên Thánh Lễ tạ ơn khai giảng năm học mới giáo lý niên khóa 2018-2019 Năm B do Cha sở Antôn chia sẻ.