[Audio Thánh Lễ] Chúa Nhật XXIV TN – A : Chủ Đề Tha Thứ Thánh Lễ Thiếu Nhi.

Bài giảng hàng tuần - Sep 19/09/2017

Kính mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa nhật tuần  XXIV TN –  A, với chủ đề : Chủ Đề Tha Thứ, do cha Cha Anton Nguyễn Thanh Hà – Dòng Ngôi Lời SDV chia sẻ.