[Audio Thánh Lễ] Chúa Nhật XXIV TN- A Với Chủ Đề Tha Thứ.

Bài giảng hàng tuần - Sep 17/09/2017

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật XXIII  TN – A với chủ đề Tha Thứ do Cha sở Antôn chia sẻ.