[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN LỄ CẦU NGUYỆN XIN ƠN CHỮA LÀNH MÙA ĐẠI DỊCH NĂM B THÁNH LỄ SÁNG

Bài giảng hàng tuần - Oct 17/10/2021

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật XXIX Thường Niên Lễ Cầu Nguyện Xin ơn Chữa Lành Mùa Đại Dịch Năm B do Cha sở Antôn chia sẻ.