[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT XXIX TN-C CHỦ ĐỀ HÃY KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN

Bài giảng hàng tuần - Oct 16/10/2022

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật XXIX TN-C do Cha Giuse Phạm Quốc Văn – Dòng Đaminh chia sẻ.