[Audio Thánh Lễ] Chúa Nhật XXIX TN Chúa Nhật Truyền Giáo – Năm B Thánh Lễ Rạng Sáng

Bài giảng hàng tuần - Oct 18/10/2015

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ Chúa Nhật XXIX TN Năm B

Audio: Gioakim Viết Quang