[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT XXVII TN- A VỚI CHỦ ĐỀ ĐÁ GÓC TƯỜNG.

Bài giảng hàng tuần - Oct 08/10/2017

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật XXVii  TN – A với chủ đề Đá Góc Tường do Cha sở Antôn chia sẻ.