[Audio Thánh Lễ] Chúa Nhật XXVIII Thường Niên Năm C Thánh Lễ Sáng

Bài giảng hàng tuần - Oct 10/10/2016

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ Chúa Nhật XXVIII Thường Niên Năm C Thánh Lễ Sáng