[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT XXVIII TN- A VỚI CHỦ ĐỀ MỜI VÀO TIỆC CƯỚI THÁNH LỄ THIẾU NHI.

Bài giảng hàng tuần - Oct 17/10/2017

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật XXVIII  TN – A với chủ đề Mời Vào Tiệc Cưới do Cha Giuse Qui Dòng Thừa Sai Việt Nam chia sẻ.