[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ NĂM A THÁNH LỄ THIẾU NHI

Bài giảng hàng tuần - Nov 01/11/2020

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật XXXI Thường Niên Lễ Các Thánh Nam Nữ Năm A do Cha Gioan Maria Viannê Nguyễn Hữu Lợi – Dòng Bửu Huyết chia sẻ.