[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT XXXII TN: DỤ NGÔN NĂM CÔ KHÔN NGOAN NĂM CÔ KHỜ DẠI

Bài giảng hàng tuần - Nov 08/11/2020

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật XXXII Thường Niên Dụ Ngôn Năm Cô Khôn Ngoan Năm Cô Khờ Dại Năm A do Cha sở Antôn chia sẻ.