[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN LỄ CHÚA GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ NĂM A THÁNH LỄ SÁNG

[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN LỄ CHÚA GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ NĂM A THÁNH LỄ SÁNG

Uncategorized - Nov 22/11/2020

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật XXXIV Thường Niên Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ Năm A do Cha sở Antôn chia sẻ.