[Audio Thánh Lễ] Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu Và Bổn Mạng GD9PTTT Gx.Phú Hòa Năm A.

Bài giảng hàng tuần - Jun 25/06/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu Và Bổn Mạng GD9PTTT Gx.Phú Hòa Năm A.