[AUDIO THÁNH LỄ] LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI NĂM A THÁNH LỄ CHIỀU.

Bài giảng hàng tuần - Nov 03/11/2017

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời do Cha sở Antôn chia sẻ.