[AUDIO THÁNH LỄ] LỄ KÍNH ĐỨC MARIA DÂNG CHÚA TRONG ĐỀN THỜ NĂM B

Bài giảng hàng tuần - Feb 06/02/2021

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Lễ Kính Đức Maria Dâng Chúa Trong Đền Thờ-B do Cha sở Antôn chia sẻ.