[AUDIO THÁNH LỄ] LỄ KÍNH THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI BỔN MẠNG KHU GIÁO V GX.PHÚ HÒA NĂM B.

Bài giảng hàng tuần - Jan 26/01/2021

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Mừng Kính Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại Bổn Mạng Khu Giáo V Gx.Phú Hòa Năm B do Cha sở Antôn chia sẻ.