[Audio Thánh Lễ] Lễ Thánh Cosma Và Đamianô Đồng Hương Xuân Lai Năm C

Bài giảng hàng tuần - Oct 10/10/2016

Bài chia sẻ Lời Chúa của Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt Giáo Phận Bắc Ninh trong Thánh Lễ Thánh Cosma Và Đamianô Đồng Hương Xuân Lai Năm C