[Audio Thánh Lễ] Lễ Thánh Gia – Năm C Thánh Rạng Sáng

Bài giảng hàng tuần - Dec 27/12/2015

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ Lễ Thánh Gia Năm C