[Audio Thánh Lễ] Kính Đức Maria Hồn Xác Lên Trời

Bài giảng hàng tuần - Aug 16/08/2017
Kính mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ kính trọng thể Đức Maria Hồn Xác Lên Trời Năm A, do cha sở Antôn chia sẻ.