[AUDIO THÁNH LỄ] LỄ TRỌNG ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA VÀ CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2019 NĂM C

Bài giảng hàng tuần - Jan 01/01/2019

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Lễ Trọng Đức Maria Mẹ Thiên Chúa Và Chúc Mừng Năm Mới 2019 Năm C do Cha sở Antôn chia sẻ.