[AUDIO THÁNH LỄ] LỄ TRỌNG SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ BỔN MẠNG CA ĐOÀN GIOAN BAOTIXITA GX.PHÚ HÒA NĂM A

Bài giảng hàng tuần - Jun 26/06/2020

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ lễ trọng Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả Bổn Mạng Ca đoàn Gioan Baotixita Gx.Phú Hòa Năm A do Cha sở Antôn chủ tế.