[AUDIO THÁNH LỄ] MỒNG 2 TẾT KÍNH NHỚ ÔNG BÀ TỔ TIÊN 2018.

Bài giảng hàng tuần - Feb 18/02/2018

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Mồng 2 Tết Kính Nhớ Ông Bà Tồ Tiên 2018 do Cha sở chia sẻ.