[AUDIO THÁNH LỄ] MÙNG 3 TẾT 2019 THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM NĂM C

Bài giảng hàng tuần - Feb 07/02/2019

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Mùng 3 Tết Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm Năm C do Cha sở Antôn chia sẻ.